شنبه 2 تير 1397
مطالب فنی
  • همکارگرامی جهت تحویل کارنامه دانش آموزان ممتاز با شرایط ذیل تا پایان مهرماه به کانون مراجعه نمایید:

    1-مقطع ابتدایی شرط معدل خیلی خوب
    2-مقاطع متوسطه شرط معدل 19 به بالا

    ** ضمنا موارد فوق با تسویه یا تقسیط بدهی عضویت امکانپذیر خواهد بود و مهلت تحویل کارنامه ها بدلیل برنامه ریزی جهت مراسم به هیچ وجه تمدید نخواهد شد.


    تاريخ انتشار : 1396/07/17 12:30 | دسته بندی : اخبار کانون | بازدید : 152