دوشنبه 25 تير 1397
مطالب فنی
 • فرآیند تصفیه فاضلاب ، در مرحله اول لجن فعال به روش هوادهی گسترده است لیکن تصفیه خانه طوری طراحی شده تا روش هوادهی گسترده در مرحله اول به سیستم لجن فعال متعارف و در مرحله دوم با افزودن حوضهای ته نشینی اولیه و تبدیل یکی از حوض های هوادهی به تثبیت لجن ( به طریقه هوادهی ) تبدیل گردد.
   
  واحدهای تصفیه خانه فاضلاب :
  ● سیستم ورودی فاضلاب و خروج اضطراری             ● ته نشینی ثانویه
  ● ایستگاه پمپاژ فاضلاب خام                               ● تغلیظ لجن
  ● آشغالگیری                                                  ● جمع آوری ، خشک کردن و دفع لجن
  ● دانه گیری                                                   ● ساختمان کلرزنی و حوضچه تماس کلر
  ● ته نشینی اولیه ( برای مرحله دوم )                   ● ایستگاه پمپاژ لجن برگشتی و مازاد
  ● هوادهی                                                    
   
  وضعیت اجرایی : 
  اکثر سازه های تصفیه خانه احداث گردیده بویژه سازه های حوضهای هوادهی ، تماس کلر ، بسترهای لجن خشک کن و سایر واحدهای فرآیندی و ساختمانهای جانبی نیز در حال تکمیل می باشند. همراه با پیشرفت عملیات ساختمانی ، عملیات نصب تجهیزات و لوله های ارتباطی واحدها نیز آغاز گردیده است.

  تاريخ انتشار : 1392/01/06 16:53 | دسته بندی : مقالات | بازدید : 1286